Webinar

"Jak controlling może wspierać biznes
w dobie intensywnych zmian? "

14 stycznia 2022
Dynamika zmian na rynku zdaje się być większa niż jeszcze rok temu, choć wtedy pandemia mocno wpłynęła na wszystkie obszary życia i gospodarki i wprowadziła ogromne zamieszanie.
Obecnie przedsiębiorstwa borykają się z identyfikacją ryzyk wynikających m.in. ze zmian cen i dostępności surowców i półfabrykatów, zawirowań i niepewności na rynkach finansowych (inflacja, zmiany stóp procentowych, giełda i nowe możliwości pozyskania finansowania, zmiany w przepisach podatkowych), a także ze zmian w zakresie potrzeb i oczekiwań konsumentów  oraz pracowników.

To wyzwania dla całego biznesu, w tym również controllingu, od którego oczekuje się, że będzie business partnerem, który dostarczy prognozy w tych obszarach, ale też przygotuje scenariusze pokrywające te ryzyka, i uwidaczniające szanse dla rozwoju organizacji.

Od controllingu oczekuje się też, że będzie dobrym wsparciem biznesu, umiejąc spojrzeć w przyszłość nie tylko przez pryzmat kosztów, ale też łańcuch wartości w przedsiębiorstwie. Jak to zrobić? W jaki sposób przygotować się, aby dostarczać tę wartość organizacji? O tym będziemy rozmawiali podczas naszego webinaru.

Prelegenci:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
FINEXA Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych
Starszy Menedżer
PwC Polska
Board Member, Chief Financial Officer
LOT Aircraft Maintenance Services
Partnerka
PwC Polska
Dyrektor Controllingu
CIECH
Dyrektor Działu Planowania i Analiz Finansowych
TVN Grupa Discovery

Obejrzyj nagranie

Agenda spotkania

10.00 – 10.10

Otwarcie spotkania i przedstawienie uczestników

Dyrektor ds. rozwoju
Evention

10.10 – 10.40

Jak usprawniać procesy controllingowe, aby dostarczać większą wartość biznesowi? Prezentacja wyników z badania PwC CFO Compass Survey 2021.

W II i III kwartale 2021 r. PwC Polska przeprowadziło badanie wśród blisko 60 CFO firm działających w naszym kraju, aby zbadać przygotowanie funkcji finansowych do aktywnego i skutecznego wspierania realizacji strategii biznesowej w nowej, zmiennej i wymagającej szybkich decyzji rzeczywistości. Wyniki badania i zebrane opinie respondentów wskazują na duże potrzeby zmian w zakresie struktur działów finansowych, prowadzonych procesów planowania, budżetowania i raportowania, wykorzystywanych technologii w zakresie systemów wspierających finanse, jak i automatyzacji, a także rozwoju kadry - nie tylko w obszarach wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim w obszarach kompetencji cyfrowych. Jak wskazują wyniki badania - tylko 14% firm posiada dojrzałą funkcję finansową, osiągniętą dzięki wysiłkowi transformacji, dostosowywaniu się do rynkowych best practice i wdrażaniu dostępnych innowacji - co, w dzisiejszych czasach, powinno być procesem ciągłym.
Podczas prezentacji prześledzimy najważniejsze wyniki i analizy obrazujące kluczowe procesy w działach finansowych, a także wskażemy najlepsze praktyki, wzmacniające rolę CFO jako Partnera Biznesowego.

Starszy Menedżer
PwC Polska

10.40 – 11.30

Dyskusja panelowa: Wyzwania i szanse controllingu w dobie intensywnych zmian

Jak rozmaite zmienne i niepewne warunki, w których controlling musi wspierać zarządzanie przedsiębiorstwem wpływają na efektywność prognoz i rekomendacji? Jak efektywnie czerpać informacje z danych wewnętrznych i zewnętrznych? Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zwiększonymi potrzebami szybkiego raportowania wewnętrznego oraz zewnętrznym wymogom raportowania w nowych obszarach, jak np. ESG?

W gronie panelistów:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
FINEXA Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych

 

Board Member, Chief Financial Officer
LOT Aircraft Maintenance Services

 

Partnerka
PwC Polska
Dyrektor Controllingu
CIECH
Dyrektor Działu Planowania i Analiz Finansowych
TVN Grupa Discovery

11.30 – 11.40

Zakończenie spotkania

Dyrektor ds. rozwoju
Evention
ORGANIZATORZY

Organizator spotkania:

Partner spotkania: 

Financial Controlling Forum

10 marca 2022 r.
Warszawa
www.fcforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.