Financial Controlling Forum 2021

11 Marca 2021, ONLINE

 

8.30 - 9.00

Breakout session – Poznajmy się

Zapraszamy serdecznie na poranną wirtualną kawę. Podczas spotkania będziemy chcieli troszeczkę Państwa poznać oraz zaprosić do zapoznania się w mniejszych grupach. Podzieleni na kilkuosobowe grupy (losowo), będą mogli Państwo porozmawiać swobodnie ze sobą i dowiedzieć się: skąd przybyliście, (2) co zachęciło Państwa do udziału w Financial Controlling Forum – czego chcieliby się dowiedzieć i czego na konferencji szukają, a wreszcie czym sami moglibyście podzielić się z innymi.

Przy okazji wcześniejsze Państwa pojawienie się pozwoli sprawdzić funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania po stronie użytkownika, poznać interfejs konferencji, zrozumieć „jak to wszystko działa”.

Do zobaczenia!

9.00 - 9.10

Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

Dyrektor ds. rozwoju
Evention
SESJA PLENARNA

9.10 - 9.30

Co nowego w controllingu i finansach? Czyli słów kilka o nowoczesnych narzędziach w służbie controllerów

  • Czy łatwo jest w dzisiejszych zmiennych czasach prognozować cokolwiek? I jak to robić?
  • Czy mamy ku temu odpowiednie narzędzia?
  • Jakich narzędzi warto używać?
Partnerka
PwC Polska
Starszy Menedżer
PwC Polska

9.30 - 10.00

FINANSE 4.0: transformacja obszaru kontrolingu

Transformacja obszaru kontrolingu to efekt nie tylko zmian technologicznych, ale znacznie szersze zjawisko: począwszy od zmian pokoleniowych, poprzez zachowania społeczne skutkujące zmianami w zarządzaniu i motywowaniu pracowników, aż po zmiany technologiczne. W efekcie, aby skutecznie zarządzać firmą oraz relacjami z otoczeniem, potrzebujemy nowego podejścia: zwinnego, opartego o krótkoterminowe prognozy, uwzględniającego szybkie zmiany. Odpowiedź na pytanie, ile wynosiła np. marża, jest już niewystarczające, obecnie potrzebujemy wiedzy, ile wyniesie, jeśli… To wymaga nowych narzędzi ale i nowych kompetencji: interpersonalnych, otwartości na zmiany, zaangażowania managerskiego.

CFO
Grupa Krotoski

10.00 - 10.50

Dyskusja panelowa: Gdzie ulokować controlling w dużej organizacji? 

Czy controling powinien podlegać CFO czy CEO? Controller jako sparing partner; Controlling i digitalizacja (BI, RPA, ML, PA, AI); Controlling w SSC; Wizja controllingu a struktury organizacyjne.

Moderator:

Dyrektor zarządzający
ICV Polska

Paneliści:

Dyrektor Finansowy Partner Biznesu
Orange Polska
Menedżer w Pionie Rozwoju Zagranicznego
PKO BP

 

Prezes Zarządu
Tauron Wydobycie

10.50 - 11.20

Komunikacja na linii biznes - finanse. Jak powinna wyglądać i co zrobić, aby było lepiej? 

Dyrektor Finansowy
Weber-Stephen Products

11.20 - 11.50

Zarządzanie kapitałem pracującym. Rola CFO w przeprowadzeniu organizacji przez sytuacje kryzysu

Sytuacja kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 ma bardzo istotny wpływ biznes. Czy w firmie odpowiedzialnej społecznie, można decyzje dotyczące kapitału pracującego budować jedynie o wskaźniki finansowe. Jak należy dostosować agendę zespołów finansów i controllingu, aby poprowadzić bezpiecznie organizacje przez czas kryzysu. Czego nauczy nas czas kryzysu i jak odnaleźć się w nowej sytuacji rynkowej.

Członek Zarządu, Dyrektor Finansów Korporacyjnych
Grupa Polpharma

11.50 - 12.00

Przerwa na odwiedziny stoisk partnerów

SESJE RÓWNOLEGŁE

TECHNOLOGIE W CONTROLLINGU

RELACJE CONTROLLINGU Z BIZNESEM

12.00 - 12.30

Podniesienie jakości i podwyższenie dostępności danych finansowych dzięki robotyzacji i automatyzacji procesów

Pokażemy jak digitalizacja danych na styku dokumentów i systemów może pomóc eliminować błędy i przyśpieszyć dostępność danych. Opowiemy o tym jak opanować chaos wynikający z mnogości systemów i źródeł danych. Podpowiemy jak nie marnować najcenniejszych zasobów: czasu i energii naszych pracowników - zamiast „obrabiać” dane, niech podejmują decyzje w oparciu o informacje dostarczane w czasie rzeczywistym.

Business Development Director
Mindbox

Kluczowa rola controllingu w transformacji analityki organizacji

Zaawansowana analityka i jej elastyczność; kreowanie wizji i strategii analityki organizacji (data-driven); istotny element układanki: governance; wykorzystanie sztucznej inteligencji i data science w zaawansowanej analityce;

Prezes
TIDK

12.30 - 13.00

BI w controllingu 

Jakie są dziś oczekiwania Zarządu i menedżerów w stosunku do controllingu i jak system BI może je pomóc zrealizować? Jak skutecznie przeprowadzić wdrożenie takiego systemu? Z jakimi wyzwaniami i problemami trzeba sobie poradzić podczas wdrażania systemu BI? Czynnik ludzki w tym przedsięwzięciu.

Z-ca dyrektora ekonomiczno-finansowego, Kierownik działu controllingu

Odchylenia kontrolowane i niekontrolowane przez właścicieli budżetów

Za jakie odchylenia odpowiedzialny jest obszar sprzedaży? Czym są budżety elastyczne? Czy wszystkie odchylenia w budżecie cząstkowym danego ośrodka odpowiedzialności podlegają jego kontroli? W jaki sposób określić odchylenia kontrolowane i niekontrolowane przez właścicieli poszczególnych budżetów cząstkowych?

Business Performance Officer, Autenti
trener controllingu w Fundacji Rozwoju Rachunkowości

13.00 - 13.20

Przerwa na odwiedziny stoisk partnerów

13.20 - 13.50

Trendy w wykorzystaniu analityki w procesach controllingowych

Podczas prelekcji omówione zostaną najistotniejsze trendy oraz najnowsze dotyczące analityki w procesach controllingowych. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: Czy rozwój digitalizacji to rozkwit czy upadek controllingu? Jakie są główne trendy kształtujące ewolucję analityki i Business Intelligence? Zaprezentowana zostanie również rola analityki w procesach controllingowych oraz najważniejsze trendy w Business Intelligence przedstawione w koncepcji Controlling Process Model 2.0.

Dyrektor zarządzający
ICV Polska

Jakie kwalifikacje powinien posiadać idealny kontroler finansowy? Hard & soft skills nowoczesnego kontrolera.

Jakie są w dzisiejszych czasach oczekiwania wobec kontrolera finansowego? Kto jest odbiorcą jego informacji? Jakie wyzwania przed kontrolerem stawia współczesny świat? Jaka wiedza, umiejętności i kompetencje są niezbędne u współczesnego kontrolera? Jak obecna sytuacja covid'owa wpływa na rolę kontrolera, a w konsekwencji na oczekiwania wobec jego osoby?

Dyrektor Finansowy, Menedżer Centrum Usług Wspólnych
AGFA NV

13.50 - 14.20

Rola CFO w redukcji kosztów nawet o 30%, dzięki digitalizacji procesów

Automatyzacja, eliminacja błędów, standaryzacja, przyśpieszenie procesów, czy wszechobecna digitalizacja to aktualnie zagadnienia, które realnie zmieniają oblicze przedsiębiorstw, ale także ułatwiają pracę CFO. Podczas prezentacji pokażemy trzy case studies jak nasze doświadczenie i rozwiązania już przyczyniły się do redukcji kosztów u naszych klientów. Skupimy się na tym, jak odpowiednio przeprowadzana digitalizacja rewolucjonizuje firmy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Opowiemy, jak zbudować przewagę konkurencyjną przez wspomniane wcześniej zagadnienia i pokażemy jaki kierunek należy obrać, aby odnieść znaczący sukces w dobie "nowej normalności".

Senior Consultant
Alfavox

Ryzyko a dobór wskaźników przy prognozowaniu i budżetowaniu w niepewnych czasach – jak robić to dobrze?

Odnalezienie się w (post)covidowej rzeczywistości wymusza dokonania istotnych zmian w sposobie zarządzania przedsiębiorstwem. Przeprojektowane muszą być procesy budżetowania i prognozowania. Zupełnie inaczej będziemy też korzystać ze wskaźników finansowych i operacyjnych. W trakcie wystąpienia omówiony zostanie proces mapowania ryzyka związanego z działalnością przedsiębiorstwa do jego strategii. Wskazane zostaną najczęstsze problemy z wykorzystaniem wskaźników, jak również rekomendacje do powiązania wskaźników z mapą ryzyka i strategią. Przy pomocy case study, pokazana zostanie ścieżka przejścia od strategii do prognozy uwzględniającej ocenę finansową szans i zagrożeń stojących przed przedsiębiorstwem.

Dyrektor Działu Planowania i Analiz Finansowych
TVN Grupa Discovery

14.20 - 14.50

Wizualizacja danych finansowych – jak robić to dobrze, aby być zrozumianym?

Mówimy językiem liczb. Jednak dla osób, które nie pracują na co dzień w finansach tabele i sprawozdania są często trudne w interpretacji. Nie każdy potrafi w pamięci przetwarzać liczby na trendy, a obrazami posługujemy się od zarania dziejów. Wizualizacja danych powinna ułatwiać zrozumienie problemu i podejmowanie decyzji. Dane powinny układać się w „opowieść” bądź odpowiadać na pytanie, które jest interesujące dla naszego audytorium. Wcale nie musimy być do tego wyspecjalizowanymi grafikami. Na co zatem zwracać uwagę, a czego zdecydowanie unikać?

Financial Manager
Getinge IC Production Poland

Rachunek kosztów i KPI na przykładzie firmy usługowej z obszaru IT

Na drodze od startupu do dojrzalej firmy warto umieć mierzyć każdy krok. Monitorowanie KPI jest dobrą praktyką zarządzania, ale jak je odpowiednio dobrać do cyklu życia firmy i jej specyfiki? Czy można skupiać się tylko na miesięcznych przychodach i kiedy rentowność jest ważna, a kiedy... jeszcze ważniejsza? Dlaczego warto myśleć o mierzeniu efektywności biznesu, jeszcze zanim się go na dobre zaczęło?

CFO, Trener i wykładowca

14.50 - 15.20

Benchmarking jako technika poprawy kosztów działalności

Benchmarking jest obecnie techniką stosowaną w mojej organizacji rutynowo i na globalną skalę. Ta sesja pokaże przykłady różnych form benchmarkingu, efekty jego wykorzystania oraz wyzwania jakie niesie ze sobą sama implementacja. Postaram się pomóc w odpowiedzi na pytanie czy benchmarking jest techniką odpowiednią dla wszystkich organizacji, podam przykłady w jaki sposób można go wprowadzić w życie, jakie trudności mogą napotkać kontrolerzy przy wdrażaniu oraz jakie, według mnie, są warunki sukcesu.

Dyrektor Finansowy Globalnej Linii Produktowej
Autoliv Inc.

Rola controllingu w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej

Polska ma szanse skorzystać na przetasowaniach, które dokonują się właśnie w powiązaniach kooperacyjnych i handlowych w świecie. Jaka aktywność szefa i działu controllingu wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od korporacji amerykańskich i europejskich, które zmniejszają swoje zaangażowanie w Azji lub po prostu szukają kooperantów bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie?

redaktor naczelny www.businessdialog.pl
Szefowa Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog"

Autor i menedżer Digital Finance Excellence
Współzarządzający Klubem Dyrektorów Finansowych "Dialog",

Post Covid Supply Chain - szanse, zagrożenia, optymalizacja kosztów, czy nowe ryzyka

15.20 - 15.30

Przerwa techniczna

DYSKUSJE ROUNDTABLES

15.30 - 16.30

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

Na Financial Controlling Forum będą one realizowane jako wideospotkania w podgrupach.

Benchmarking funkcji controllingu - Jak zorganizować dział controllingu zależnie od wielkości organizacji?

Jak zbudować zespół kontrolingu w spółce? Czy istnieje modelowa struktura kontrolingu i optymalny zakres realizowanych procesów? W jaki sposób zdefiniować relację między kontrolingiem a głównymi interesariuszami w organizacji tak, aby zespół kontrolingu efektywnie dostarczał wartość dla organizacji jako partner dla biznesu? Dyskusję wzbogacimy o rozmowy dot. best practice w zakresie wskaźników mierzenia efektywności oraz oceny jakości realizacji procesów przez obszar kontrolingu.

Starszy Menedżer
PwC Polska

Gdzie szukać możliwości rozwoju kompetencji?
Co z rozwojem kompetencji w dobie pandemii – przeczekać, czy się przystosować? Czy pandemia zmienia model kluczowych kompetencji i czy robi to na dobre? Czy nowe platformy komunikacji są w stanie zastąpić dotychczasowe formy wymiany wiedzy i doświadczeń? Czy musimy na nowo nauczyć się, jak się uczyć? Gdzie możemy szukać nowych i rozwijać posiadane kompetencje?

Menedżer w Pionie Rozwoju Zagranicznego
PKO BP

Budżet i prognoza jako niezbędne narzędzie w strategii biznesowej

Czy budżet/prognoza jest niezbędnym narzędziem, być może nawet kluczowym we wsparciu ustalania strategii biznesu? Jak bardzo powinny być elastyczne budżety w czasach niepewności? Jaki okres powinny obejmować? Czy budżety wieloletnie to już przeżytek? Z jakimi ograniczeniami musi się borykać właściciel procesu budżetowego? Jakiego wsparcia potrzebują właściciele procesu budżetowego aby sprostać oczekiwaniom Zarządu? Postaramy się przedyskutować powyższe zagadnienia jak i wiele innych - oraz wymienimy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie.

Group Financial Controller
Atlas Management Company

Jak być controllerem w zdalnej organizacji?

Na jakie ryzyka finansowe kontroler powinien zwrócić uwagę w dobie pandemii?  Jak efektywnie komunikować wyniki w zdalnej organizacji? Zdalne przywództwo / zdalne kierowanie obszarem finansów – jak to robić dobrze?

Board Member, Chief Financial Officer
LOT Aircraft Maintenance Services

16.30 - 16.50

Oficjalne zakończenie konferencji

Financial Controlling Forum

10 marca 2022 r.
Warszawa
www.fcforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.