Marcin Puziak

Dyrektor Controllingu
CIECH

Doświadczony menedżer łączący w unikalny sposób wiedzę akademicką z bogatą praktyką biznesową. Jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w tematyce wzrostu gospodarczego, konkurencyjności sektorowej i rentowności przedsiębiorstw. Przez ponad 10 lat wykładał ekonomię menadżerską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jednocześnie zdobywał doświadczenie na stanowiskach związanych z obszarem finansowym m.in. jako analityk w dziale transakcji akcjami w funduszu inwestycyjnym, twórca narzędzi online do oceny wskaźnikowej przedsiębiorstw i wyceny firm w ekosystemie startupów, a także jako controller w firmach produkcyjnych.
Jego szerokie doświadczenie biznesowe i doskonała znajomość teorii przedsiębiorstw umożliwiają rozwój w obszarze tworzenia nowych narzędzi wspierających na poziomie taktycznym i strategicznym działalność nowoczesnej firmy.
Od 2019 roku w Grupie CIECH, obecnie pełni funkcje Dyrektora Controllingu Grupy. W ciągu ostatnich trzech lat zbudował nową strukturę controllingu w obrębie Grupy, odpowiadał za wdrożenie systemu Business Intelligence i wdrożenie innych narzędzi z obszaru wsparcia procesów i funkcji controllingu (m.in. hurtownia danych). Aktywnie uczestniczy w procesach realizacji obecnej i przygotowania nowej strategii CIECH, wspiera także działania z obszarów: M&A, Treasury, restrukturyzacji, podatków.

Michał Kawczyński

Board Member, Chief Financial Officer
LOT Aircraft Maintenance Services

Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze finansów, kontrolingu i audytu. Piastujący funkcje zarządcze na stanowiskach członków zarządu oraz rad nadzorczych w dużych międzynarodowych organizacjach w tym Ernst and Young, Philips, PKN Orlen, Eneris, LOTAMS. Posiadający międzynarodowe kwalifikacje biegłego rewidenta (ACCA). Pracował w Polsce i za granicą. Odpowiedzialny za obszary finansów w organizacjach sprzedażowych, usługowych, produkcyjnych i doradczych. Twórca struktur kontrolingowych, księgowych, skarbu, windykacji, IT i administracji. Nadzorował wiele procesów restrukturyzacyjnych, optymalizacyjnych, dezinwestycji, M&A. Posiada duże doświadczenie w pracy z instytucjami finansowymi, firmami doradczymi, kancelariami prawnymi.

Michał Szudejko

Dyrektor Działu Planowania i Analiz Finansowych
TVN Grupa Discovery

 

Dorota Jamiołkowska

Starszy Menedżer
PwC Polska

Ekspert w obszarze controllingu biznesowego i raportowania zarządczego w grupie kapitałowej. Doświadczenie zdobyła w wyniku realizacji wielu kompleksowych projektów w obszarze controllingu, jak również podczas pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Katarzyna Podgórna

Partnerka
PwC Polska

Katarzyna jest partnerką w dziale doradztwa księgowego i rynków kapitałowych w PwC. Specjalizuje się w doradztwie w procesach transformacji funkcji finansowych oraz sprawuje nadzór nad wdrożeniami rozwiązań IT od strony rachunkowej. Kieruje pracami zespołu tworzącego rozwiązania optymalizujące procesy biznesowe i opracowującego narzędzia IT dla funkcji finansowych. Była odpowiedzialna za budowę narzędzia do raportowania zgodnie z MSSF16 – myLease Manager, a obecnie nadzoruje proces budowania narzędzia XBRL Reporter do oznaczania sprawozdań finansowych zgodnie z taksonomią ESEF. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w audycie oraz doradztwie rachunkowo-finansowym. Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów (ACCA), biegłym rewidentem wpisanym na listę PIBR oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA).

Tomasz Chrabałowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
FINEXA Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych

Dyrektor finansowy spółek sektora prywatnego i Skarbu Państwa z doświadczeniem w zarządzaniu na poziomie zarządu, we współpracy z zagranicznymi klientami, działami finansowymi i zarządami międzynarodowych grup kapitałowych, a także twórca centrów usług wspólnych dla zagranicznych i polskich przedsiębiorstw. Praktyk biznesu w obszarach zarządzania strategicznego i finansów, m.in. twórca wdrażanych strategii spółek, procesów controllingowych, optymalizacji kosztowych, podatkowych czy zarządczych, standardów i procedur finansowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA oraz członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Absolwent HEC Paris (École des hautes études commerciales de Paris), na której uzyskał tytuł Executive Master.

Financial Controlling Forum

10 marca 2022 r.
Warszawa
www.fcforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.