Michał Kawczyński

Board Member, Chief Financial Officer
LOT Aircraft Maintenance Services

Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze finansów, kontrolingu i audytu. Piastujący funkcje zarządcze na stanowiskach członków zarządu oraz rad nadzorczych w dużych międzynarodowych organizacjach w tym Ernst and Young, Philips, PKN Orlen, Eneris, LOTAMS. Posiadający międzynarodowe kwalifikacje biegłego rewidenta (ACCA). Pracował w Polsce i za granicą. Odpowiedzialny za obszary finansów w organizacjach sprzedażowych, usługowych, produkcyjnych i doradczych. Twórca struktur kontrolingowych, księgowych, skarbu, windykacji, IT i administracji. Nadzorował wiele procesów restrukturyzacyjnych, optymalizacyjnych, dezinwestycji, M&A. Posiada duże doświadczenie w pracy z instytucjami finansowymi, firmami doradczymi, kancelariami prawnymi.

Michał Szudejko

Dyrektor Działu Planowania i Analiz Finansowych
TVN Grupa Discovery

 

Grzegorz Fedyk

Dyrektor Finansowy Globalnej Linii Produktowej
Autoliv Inc.

Poprzednio Dyrektor Finansowy w Autoliv Poland Sp. z o.o.
Posiada 18+ lat doświadczenia w finansach/controllingu w firmie produkcyjnej w sektorze motoryzacyjnym (ponad 10 lat na poziomie kierowniczym/dyrektorskim). Pracuje z operacjami o znaczącej obecności na arenie międzynarodowej na różnych kontynentach (35 zakładów, w 4 dywizjach i 7 poddywizjach). Zarządza i współpracuje z zespołami specjalistów z zakresu finansów i controllingu w różnych krajach na świecie, w zespołach wielofunkcyjnych oraz z centralą.
Pracował na różnych szczeblach organizacji finansowej od Wdrożeniowca ERP poprzez Kontrolera Zakładu do Dyrektora Finansowego organizacji krajowej i globalnej w kraju i zagranicą.
Obecnie jest głównie zaangażowany w usprawnianie procesów finansowych i ich standaryzację w różnych lokalizacjach, planowanie i wspieranie decyzji o charakterze strategicznym, identyfikowanie wszelkich możliwości poprawy kosztów i zwiększania zyskowności inwestycji. Na co dzień współpracuje z międzynarodowym i wielofunkcyjnym zespołem Linii Produktowej w Autoliv.

Yvonne Górska

Dyrektor Finansowy, Partner Finansowy dla Rynku Konsumenckiego
Orange Polska

Menedżerka i liderka z ponad 20-letnim doświadczeniem w Kontrolingu. Specjalizuje się w rynku telekomunikacyjnym. Swoje doświadczenie zdobywała pracując u operatorów krajowych, jak i działających w Europie Centralnej. Pracowała m. in w P4 od początku powstania firmy, tworząc procesy kontrolingowo-finansowe, współtworząc większość procesów operacyjnych oraz wdrażając usługi operatora na polski rynek. Obecnie pracuje jako Partner Finansowy Rynku Konsumenckiego w Orange. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na transformacji i upraszczaniu procesów. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2014 roku jest członkiem CIMA (Charterd Institute of Management Accountants).

Konrad Marchlewski

CFO
Grupa Krotoski

Od 2021 roku objął stanowisko Digital Transformation CFO w Grupa Krotoski (albo po prostu: www.krotoski.com), gdzie zajmuje się transformacją cyfrowa biznesu oraz szeroko pojętymi zagadnieniami finansowymi.

Poprzednio pracował w Atlas sp. z o.o., spółce będącej liderem polskiego rynku materiałów chemii budowlane, gdzie w roku 2003 objął stanowisko dyrektora finansowego, a od 2007 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych.
Doświadczony menedżer zarządzający obszarem finansów przedsiębiorstwa, kontrolingiem oraz sferą IT – wdrażaniem technologii cyfrowych i rozwiązań teleinformatycznych. Odpowiedzialność za wskazane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, dotyczyła zarówno Atlas sp. z o.o., jako spółki macierzystej, ale także pozostałych 17 podmiotów gospodarczych, które wchodzą w skład Grupy Atlas, zarówno w Polsce jak i poza granicami.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent MBA (PJATK), Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (wydział Ekonomiczny) oraz Politechniki Łódzkiej (Wydział Budownictwa i Architektury). Jest także stypendystą Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu i Uniwersytetu Radboud w Nijmegen w Holandii.

Od 1993 do 2011 pracował jako nauczyciel akademicki. Jest autorem wielu publikacji i referatów naukowych.
Od roku 1999 pełnił funkcję doradcy ministra gospodarki ds. prywatyzacji sektorowej.
W latach 1994–2002 dyrektor w Banku Przemysłowym S.A., od 2002 roku wiceprezes zarządu Invar&Biuro System S.A.

Motto: „Jeśli nie znasz danych i ich źródeł, jesteś jedynie kolejną osobą która po prostu posiada opinię.”

 

Wojciech Rosa


Członek Zarządu, Dyrektor Finansów Korporacyjnych
Grupa Polpharma

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w finansach w międzynarodowych grupach kapitałowych. Specjalizuje się w procesach raportowania skonsolidowanego, finansów korporacyjnych oraz kontrolingu procesów produkcyjnych, badań i rozwoju. Zajmuje się tematem kultury organizacyjnej w raportowaniu finansowym oraz możliwościami zastosowania rozwiązań uczenia maszynowego w procesach księgowych
W latach 2011 - 2017 pełnił funkcje dyrektora korporacyjnego kontrolingu, a od 2017 roku funkcje korporacyjnego dyrektora finansowego Grupy Polpharma odpowiedzialnego za planowanie finansowe i konsolidację. Od roku 2019 Członek Zarządu Grupy Polpharma. Prowadził projekty wdrożenie systemów konsolidacji finansowej, raportowania menadżerskiego. Wdraża i nadzoruje projekty optymalizacji procesów księgowych. Aktywnie uczestniczy w projektach restrukturyzacyjnych i M&A prowadzonych przez Grupę. Ukończył studia MBA-GFKM.

 

 

Agata Dorożalska

Dyrektor Finansowy, Menedżer Centrum Usług Wspólnych
AGFA NV

Od ponad 15 lat działa i rozwija się w obszarze finansów, obecnie pełniąc funkcję dyrektora Finansowego i Menedżera Centrum usług Wspólnych AGFA NV w Polsce. Na przestrzeni lat zdobywała doświadczenie w różnorodnych organizacjach, na kolejnych poziomach, począwszy od stanowiska młodszego specjalisty, poprzez eksperta i kierownika działu, obejmując 3 lata temu stanowisko dyrektora. Praca zarówno w małych rodzinnych firmach jak i w międzynarodowych korporacjach pozwoliły na zdobycie szerokiego wachlarza doświadczenia i umiejętności w obszarach księgowości i controllingu. Specjalizuje się w raportowaniu grupowym i controllingu procesów sprzedaży i usług wsparcia, a także usprawnianiu procesów księgowo-finansowych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła studia Canadian Executive MBA (Université du Québec à Montréal). Na co dzień entuzjastka wypraw na świeżym powietrzu i miłośniczka psa Badyla.

 

 

Katarzyna Podgórna

Partnerka
PwC Polska

Katarzyna jest partnerką w dziale doradztwa księgowego i rynków kapitałowych w PwC. Specjalizuje się w doradztwie w procesach transformacji funkcji finansowych oraz sprawuje nadzór nad wdrożeniami rozwiązań IT od strony rachunkowej. Kieruje pracami zespołu tworzącego rozwiązania optymalizujące procesy biznesowe i opracowującego narzędzia IT dla funkcji finansowych. Była odpowiedzialna za budowę narzędzia do raportowania zgodnie z MSSF16 – myLease Manager, a obecnie nadzoruje proces budowania narzędzia XBRL Reporter do oznaczania sprawozdań finansowych zgodnie z taksonomią ESEF. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w audycie oraz doradztwie rachunkowo-finansowym. Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów (ACCA), biegłym rewidentem wpisanym na listę PIBR oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA).

Tomasz Chrabałowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
FINEXA Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych

Dyrektor finansowy spółek sektora prywatnego i Skarbu Państwa z doświadczeniem w zarządzaniu na poziomie zarządu, we współpracy z zagranicznymi klientami, działami finansowymi i zarządami międzynarodowych grup kapitałowych, a także twórca centrów usług wspólnych dla zagranicznych i polskich przedsiębiorstw. Praktyk biznesu w obszarach zarządzania strategicznego i finansów, m.in. twórca wdrażanych strategii spółek, procesów controllingowych, optymalizacji kosztowych, podatkowych czy zarządczych, standardów i procedur finansowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA oraz członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Absolwent HEC Paris (École des hautes études commerciales de Paris), na której uzyskał tytuł Executive Master.

Przemysław Olczak

b. Dyrektor Finansowy


Przemek do końca stycznia 2022 kierował Pionem Finansów globalnego centrum usług banku Standard Chartered z siedzibą w Warszawie. Do grona pracowników Standard Chartered dołączył w lipcu 2018 roku z zadaniem stworzenia struktur finansowych w nowo powstającej spółce w Polsce. Jest doświadczonym menedżerem w dziedzinie finansów, który w trakcie swojej kariery zawodowej pomagał w repozycjonowaniu firm w Europie Środkowej i Zachodniej, jak również w Turcji i Indiach. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. realizację transgranicznych transakcji fuzji i przejęć w warunkach kształtowanych przez US GAAP oraz IFRS, projektowanie strategii rozwoju i wyjścia z poszczególnych rynków dla regulowanych spółek notowanych na giełdzie i będących w posiadaniu prywatnych właścicieli, dostarczanie efektywnych rozwiązań z zakresu podatków i finansowania w systemie europejskim i amerykańskim (pierwotne oferty publiczne, spółki joint venture) i dostosowywanie firm do przetrwania kryzysu finansowego z 2008 roku. Jest członkiem i posiada certyfikat ACCA, wykładowca szkoły biznesu Politechniki Warszawskiej i Collegium Humanum. Posiada również certyfikat PMP oraz dyplom ukończenia studiów EMBA w London School of Economics.

Michał Radliński

Menedżer w Pionie Rozwoju Zagranicznego
PKO BP

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarach kontrolingu i zarządzania finansami w różnych gałęziach gospodarki (handel, usługi, finanse). Swoje doświadczenie zdobywał między innymi w Budimex SA, DZ Bank Polska oraz PKO Bank Polski. Specjalizuje się we wdrażaniu i rozwoju metod kontroli finansowej oraz budowaniu systemów motywacyjnych. Brał udział w tworzeniu i rozwoju narzędzi z zakresu hurtowni danych oraz business intelligence. Ukończył studia z zakresu bankowości i finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

ŁUKASZ SUCHENEK

Dyrektor ds. rozwoju
Evention

Zawsze dąży do tego, by programy przygotowywanych przez niego konferencji stanowiły wzorzec jakości. Dba o dobre relacje z prelegentami, pozyskiwanie najlepszej klasy ekspertów i pełne rozpoznanie rynku oraz oczekiwań uczestników. Lubi rozmawiać z ludźmi. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży konferencyjnej – zaczynał jako sprzedawca i kierownik zespołów sprzedażowych w Pulsie Biznesu i Trio Conferences, rozwinął się jako Project Manager w Rzeczpospolitej, by w pełni realizować swoje talenty w Evention. Przygotował dotychczas blisko 100 szkoleń, warsztatów i konferencji adresowanych do średniej i wyższej kadry manadżerskiej. Jest absolwentem Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Financial Controlling Forum

10 marca 2022 r.
Warszawa
www.fcforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.