Marcin Puziak

Dyrektor Controllingu
CIECH

Doświadczony menedżer łączący w unikalny sposób wiedzę akademicką z bogatą praktyką biznesową. Jest doktorem nauk ekonomicznych, specjalizującym się w tematyce wzrostu gospodarczego, konkurencyjności sektorowej i rentowności przedsiębiorstw. Przez ponad 10 lat wykładał ekonomię menadżerską na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jednocześnie zdobywał doświadczenie na stanowiskach związanych z obszarem finansowym m.in. jako analityk w dziale transakcji akcjami w funduszu inwestycyjnym, twórca narzędzi online do oceny wskaźnikowej przedsiębiorstw i wyceny firm w ekosystemie startupów, a także jako controller w firmach produkcyjnych.
Jego szerokie doświadczenie biznesowe i doskonała znajomość teorii przedsiębiorstw umożliwiają rozwój w obszarze tworzenia nowych narzędzi wspierających na poziomie taktycznym i strategicznym działalność nowoczesnej firmy.
Od 2019 roku w Grupie CIECH, obecnie pełni funkcje Dyrektora Controllingu Grupy. W ciągu ostatnich trzech lat zbudował nową strukturę controllingu w obrębie Grupy, odpowiadał za wdrożenie systemu Business Intelligence i wdrożenie innych narzędzi z obszaru wsparcia procesów i funkcji controllingu (m.in. hurtownia danych). Aktywnie uczestniczy w procesach realizacji obecnej i przygotowania nowej strategii CIECH, wspiera także działania z obszarów: M&A, Treasury, restrukturyzacji, podatków.

Michał Szudejko

Dyrektor Działu Planowania i Analiz Finansowych
TVN Grupa Discovery

 

Yvonne Górska

Dyrektor Finansowy, Partner Finansowy dla Rynku Konsumenckiego
Orange Polska

Menedżerka i liderka z ponad 20-letnim doświadczeniem w Kontrolingu. Specjalizuje się w rynku telekomunikacyjnym. Swoje doświadczenie zdobywała pracując u operatorów krajowych, jak i działających w Europie Centralnej. Pracowała m. in w P4 od początku powstania firmy, tworząc procesy kontrolingowo-finansowe, współtworząc większość procesów operacyjnych oraz wdrażając usługi operatora na polski rynek. Obecnie pracuje jako Partner Finansowy Rynku Konsumenckiego w Orange. W swojej pracy zawodowej koncentruje się na transformacji i upraszczaniu procesów. Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe na Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2014 roku jest członkiem CIMA (Charterd Institute of Management Accountants).

Konrad Marchlewski

CFO
Grupa Krotoski

Od 2021 roku objął stanowisko Digital Transformation CFO w Grupa Krotoski (albo po prostu: www.krotoski.com), gdzie zajmuje się transformacją cyfrowa biznesu oraz szeroko pojętymi zagadnieniami finansowymi.

Poprzednio pracował w Atlas sp. z o.o., spółce będącej liderem polskiego rynku materiałów chemii budowlane, gdzie w roku 2003 objął stanowisko dyrektora finansowego, a od 2007 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych.
Doświadczony menedżer zarządzający obszarem finansów przedsiębiorstwa, kontrolingiem oraz sferą IT – wdrażaniem technologii cyfrowych i rozwiązań teleinformatycznych. Odpowiedzialność za wskazane obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, dotyczyła zarówno Atlas sp. z o.o., jako spółki macierzystej, ale także pozostałych 17 podmiotów gospodarczych, które wchodzą w skład Grupy Atlas, zarówno w Polsce jak i poza granicami.

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent MBA (PJATK), Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (wydział Ekonomiczny) oraz Politechniki Łódzkiej (Wydział Budownictwa i Architektury). Jest także stypendystą Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu i Uniwersytetu Radboud w Nijmegen w Holandii.

Od 1993 do 2011 pracował jako nauczyciel akademicki. Jest autorem wielu publikacji i referatów naukowych.
Od roku 1999 pełnił funkcję doradcy ministra gospodarki ds. prywatyzacji sektorowej.
W latach 1994–2002 dyrektor w Banku Przemysłowym S.A., od 2002 roku wiceprezes zarządu Invar&Biuro System S.A.

Motto: „Jeśli nie znasz danych i ich źródeł, jesteś jedynie kolejną osobą która po prostu posiada opinię.”

 

Agata Dorożalska

Dyrektor Finansowy, Menedżer Centrum Usług Wspólnych
AGFA NV

Od ponad 15 lat działa i rozwija się w obszarze finansów, obecnie pełniąc funkcję dyrektora Finansowego i Menedżera Centrum usług Wspólnych AGFA NV w Polsce. Na przestrzeni lat zdobywała doświadczenie w różnorodnych organizacjach, na kolejnych poziomach, począwszy od stanowiska młodszego specjalisty, poprzez eksperta i kierownika działu, obejmując 3 lata temu stanowisko dyrektora. Praca zarówno w małych rodzinnych firmach jak i w międzynarodowych korporacjach pozwoliły na zdobycie szerokiego wachlarza doświadczenia i umiejętności w obszarach księgowości i controllingu. Specjalizuje się w raportowaniu grupowym i controllingu procesów sprzedaży i usług wsparcia, a także usprawnianiu procesów księgowo-finansowych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła studia Canadian Executive MBA (Université du Québec à Montréal). Na co dzień entuzjastka wypraw na świeżym powietrzu i miłośniczka psa Badyla.

 

 

Jakub Bejnarowicz

Dyrektor regionalny na Europę
Association of International Certified Professional Accountants (AICPA & CIMA)

Odpowiedzialny za tworzenie i realizację strategii rozwoju Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA® (The Chartered Institute of Management Accountants®) w Europie, a także prowadzenie działań edukacyjnych związanych z rachunkowością zarządczą w regionie. Wspiera strategie rekrutacyjne i szkoleniowe pracodawców zatrudniających ekspertów ds. rachunkowości zarządczej oraz realizuje plany dotyczące ustawicznego kształcenia i rozwoju specjalistów CGMA® (Chartered Global Management Accountant), finansistów i liderów biznesu.
Zajmuje się też Global Management Accounting Principles, czyli projektem promującym korzyści płynące ze stosowania globalnych zasad rachunkowości zarządczej przez pracodawców.

Dorota Jamiołkowska

Starszy Menedżer
PwC Polska

Ekspert w obszarze controllingu biznesowego i raportowania zarządczego w grupie kapitałowej. Doświadczenie zdobyła w wyniku realizacji wielu kompleksowych projektów w obszarze controllingu, jak również podczas pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek kapitałowych.

Katarzyna Podgórna

Partnerka
PwC Polska

Katarzyna jest partnerką w dziale doradztwa księgowego i rynków kapitałowych w PwC. Specjalizuje się w doradztwie w procesach transformacji funkcji finansowych oraz sprawuje nadzór nad wdrożeniami rozwiązań IT od strony rachunkowej. Kieruje pracami zespołu tworzącego rozwiązania optymalizujące procesy biznesowe i opracowującego narzędzia IT dla funkcji finansowych. Była odpowiedzialna za budowę narzędzia do raportowania zgodnie z MSSF16 – myLease Manager, a obecnie nadzoruje proces budowania narzędzia XBRL Reporter do oznaczania sprawozdań finansowych zgodnie z taksonomią ESEF. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w audycie oraz doradztwie rachunkowo-finansowym. Jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia biegłych rewidentów (ACCA), biegłym rewidentem wpisanym na listę PIBR oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA).

Tomasz Zieliński

Dyrektor Zarządzający ICV Polska
International Association of Controllers (ICV) – Internationaler Controller Verein

Ekspert biznesowy, konsultant i wykładowca posiadający praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania kosztami i rentownością, controllingu, zarządzania procesowego oraz Business Intelligence. Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziedzina: finanse, specjalność: controlling, rachunkowość.

Autor zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK/RPCA), który jest wdrażany w dużych grupach kapitałowych oraz w przedsiębiorstwach jak: ORLEN Laboratorium, LOTOS Kolej, FirstData Poland, Electrolux, Komputronik, Sun Garden, Profim, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Energa Obrót, Blachotrapez, z branż produkcyjnych, usługowych, finansowych i handlowych.

Prezes Zarządu i opiekun merytoryczny w Akademii Controllingu Sp. z o.o. Dyrektor ds. Controllingu Grupy Kapitałowej VOX. Stały współpracownik Katedry Controllingu Analizy Finansowej i Wyceny w UEP.

Charyzmatyczny wykładowca na uniwersytetach ekonomicznych jak: UEP, SGH, UŁ, UMK. oraz Akademii Controllingu Sp. z o.o. Prelegent na wielu konferencjach dotyczących controllingu oraz systemów Business Intelligence.

Tomasz Chrabałowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
FINEXA Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych

Dyrektor finansowy spółek sektora prywatnego i Skarbu Państwa z doświadczeniem w zarządzaniu na poziomie zarządu, we współpracy z zagranicznymi klientami, działami finansowymi i zarządami międzynarodowych grup kapitałowych, a także twórca centrów usług wspólnych dla zagranicznych i polskich przedsiębiorstw. Praktyk biznesu w obszarach zarządzania strategicznego i finansów, m.in. twórca wdrażanych strategii spółek, procesów controllingowych, optymalizacji kosztowych, podatkowych czy zarządczych, standardów i procedur finansowych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych FINEXA oraz członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Absolwent HEC Paris (École des hautes études commerciales de Paris), na której uzyskał tytuł Executive Master.

Przemysław Olczak

b. Dyrektor Finansowy


Przemek do końca stycznia 2022 kierował Pionem Finansów globalnego centrum usług banku Standard Chartered z siedzibą w Warszawie. Do grona pracowników Standard Chartered dołączył w lipcu 2018 roku z zadaniem stworzenia struktur finansowych w nowo powstającej spółce w Polsce. Jest doświadczonym menedżerem w dziedzinie finansów, który w trakcie swojej kariery zawodowej pomagał w repozycjonowaniu firm w Europie Środkowej i Zachodniej, jak również w Turcji i Indiach. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. realizację transgranicznych transakcji fuzji i przejęć w warunkach kształtowanych przez US GAAP oraz IFRS, projektowanie strategii rozwoju i wyjścia z poszczególnych rynków dla regulowanych spółek notowanych na giełdzie i będących w posiadaniu prywatnych właścicieli, dostarczanie efektywnych rozwiązań z zakresu podatków i finansowania w systemie europejskim i amerykańskim (pierwotne oferty publiczne, spółki joint venture) i dostosowywanie firm do przetrwania kryzysu finansowego z 2008 roku. Jest członkiem i posiada certyfikat ACCA, wykładowca szkoły biznesu Politechniki Warszawskiej i Collegium Humanum. Posiada również certyfikat PMP oraz dyplom ukończenia studiów EMBA w London School of Economics.

Bartosz Gayer

CFO, Trener i wykładowca 

Menadżer finansowy i finance business partner. W swojej karierze pełnił role controllera, finance managera i dyrektora finansowego, wspierając zarówno zarządy, jak i kadrę kierowniczą w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych, optymalizacji procesów i tworzeniu taktycznych i strategicznych planów finansowych. Pasjonat pracy z klientem wewnętrznym i menadżerskich aspektów controllingu, żywiący silne przekonanie, iż kluczem do sukcesu menadżera finansowego jest dobre zrozumienie organizacji i jej procesów, a w konsekwencji bycie doradcą i business coachem. Obok budżetowania, raportowania i pracy z zespołem, rozwijający także swoich biznes partnerów w roli trenera – zarówno ucząc finansów, jak i narzędzi efektywności osobistej.

Michał Radliński

Menedżer w Pionie Rozwoju Zagranicznego
PKO BP

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarach kontrolingu i zarządzania finansami w różnych gałęziach gospodarki (handel, usługi, finanse). Swoje doświadczenie zdobywał między innymi w Budimex SA, DZ Bank Polska oraz PKO Bank Polski. Specjalizuje się we wdrażaniu i rozwoju metod kontroli finansowej oraz budowaniu systemów motywacyjnych. Brał udział w tworzeniu i rozwoju narzędzi z zakresu hurtowni danych oraz business intelligence. Ukończył studia z zakresu bankowości i finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Financial Controlling Forum

10 marca 2022 r.
Warszawa
www.fcforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2022 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.