Financial Controlling Forum 2020

11 Marca 2021, ONLINE

 

8.30 - 9.00

Breakout session – Poznajmy się

Zapraszamy serdecznie na poranną wirtualną kawę. Podczas spotkania będziemy chcieli troszeczkę Państwa poznać oraz zaprosić do zapoznania się w mniejszych grupach. Podzieleni na kilkuosobowe grupy (losowo), będą mogli Państwo porozmawiać swobodnie ze sobą i dowiedzieć się: skąd przybyliście, (2) co zachęciło Państwa do udziału w Financial Controlling Forum – czego chcieliby się dowiedzieć i czego na konferencji szukają, a wreszcie czym sami moglibyście podzielić się z innymi.

Przy okazji wcześniejsze Państwa pojawienie się pozwoli sprawdzić funkcjonowanie sprzętu i oprogramowania po stronie użytkownika, poznać interfejs konferencji, zrozumieć „jak to wszystko działa”.

Do zobaczenia!

9.00 - 9.10

Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

Redaktor programowy
Evention
SESJA PLENARNA

9.10 - 9.30

Co nowego w controllingu i finansach? Czyli słów kilka o nowoczesnych narzędziach w służbie controllerów

9.30 - 10.00

FINANSE 4.0: transformacja obszaru kontrolingu

Wiceprezes zarządu ds. finansowych
Grupa Atlas

10.00 - 10.50

Dyskusja panelowa: Gdzie ulokować controlling w dużej organizacji? 

Moderator:

Redaktor programowy
Evention

Paneliści:

Dyrektor finansowy
Orange Polska
Ekspert w Departamencie Strategii i Analiz Międzynarodowych
PKO BP

 

Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Tauron Wydobycie

10.50 - 11.20

Komunikacja na linii biznes - finanse. Jak powinna wyglądać i co zrobić, aby było lepiej? 

Dyrektor Finansowy
Torf Corporation

11.20 - 11.30

Przerwa networkingowa - zapraszamy na wspólną wirtualną kawę

SESJE RÓWNOLEGŁE

TECHNOLOGIE W CONTROLLINGU

RELACJE CONTROLLINGU Z BIZNESEM

11.30 - 12.00

Cyberbezpieczeństwo dotyczy również obszaru finansów - jak zespół ds. bezpieczeństwa może wspierać controlling finansowy?

Wystąpienie przedstawiciela Splunk

Zarządzanie kapitałem pracującym. Rola CFO w przeprowadzeniu organizacji przez sytuacje kryzysu

Sytuacja kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19 ma bardzo istotny wpływ biznes. Czy w firmie odpowiedzialnej społecznie, można decyzje dotyczące kapitału pracującego budować jedynie o wskaźniki finansowe. Jak należy dostosować agendę zespołów finansów i controllingu, aby poprowadzić bezpiecznie organizacje przez czas kryzysu. Czego nauczy nas czas kryzysu i jak odnaleźć się w nowej sytuacji rynkowej.

Członek Zarządu, Dyrektor Finansów Korporacyjnych
Grupa Polpharma

12.00 - 12.30

BI w controllingu 

Jakie są dziś oczekiwania Zarządu i menedżerów w stosunku do controllingu i jak system BI może je pomóc zrealizować? Jak skutecznie przeprowadzić wdrożenie takiego systemu? Z jakimi wyzwaniami i problemami trzeba sobie poradzić podczas wdrażania systemu BI? Czynnik ludzki w tym przedsięwzięciu.

Z-ca dyrektora ekonomiczno-finansowego, Kierownik działu controllingu

Odchylenia kontrolowane i niekontrolowane przez właścicieli budżetów

Za jakie odchylenia odpowiedzialny jest obszar sprzedaży? Czym są budżety elastyczne? Czy wszystkie odchylenia w budżecie cząstkowym danego ośrodka odpowiedzialności podlegają jego kontroli? W jaki sposób określić odchylenia kontrolowane i niekontrolowane przez właścicieli poszczególnych budżetów cząstkowych?

Deputy CFO Morele.net
trener controllingu w EY Academy of Business i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości

12.30 - 13.00

Przerwa na obiad - zapraszamy na wspólną wirtualną kawę

13.00 - 13.30

Jakimi narzędziami można usprawniać procesy controllingowe?

Jakie kwalifikacje powinien posiadać idealny kontroler finansowy? Hard & soft skills nowoczesnego kontrolera.

Dyrektor Finansowy, Menedżer Centrum Usług Wspólnych
AGFA NV

Post Covid Supply Chain - szanse, zagrożenia, optymalizacja kosztów, czy nowe ryzyka

13.30 - 14.00

Automatyzacja i robotyzacja controllingu

Ryzyko a dobór wskaźników przy prognozowaniu i budżetowaniu w niepewnych czasach – jak robić to dobrze?

Dyrektor Działu Planowania i Analiz Finansowych
TVN Grupa Discovery

14.00 - 14.30

Wizualizacja danych finansowych – jak robić to dobrze, aby być zrozumianym?

Financial Manager
Getinge IC Production Poland

Rachunek kosztów i KPI na przykładzie firmy usługowej z obszaru IT

Na drodze od startupu do dojrzalej firmy warto umieć mierzyć każdy krok. Monitorowanie KPI jest dobrą praktyką zarządzania, ale jak je odpowiednio dobrać do cyklu życia firmy i jej specyfiki? Czy można skupiać się tylko na miesięcznych przychodach i kiedy rentowność jest ważna, a kiedy... jeszcze ważniejsza? Dlaczego warto myśleć o mierzeniu efektywności biznesu, jeszcze zanim się go na dobre zaczęło?

CFO, Trener i wykładowca

14.30 - 15.00

Temat zostanie przedstawiony wkrótce

Rola controllingu w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa na arenie międzynarodowej

Polska ma szanse skorzystać na przetasowaniach, które dokonują się właśnie w powiązaniach kooperacyjnych i handlowych w świecie. Jaka aktywność szefa i działu controllingu wzmacnia zdolność firm w Polsce do pozyskania zleceń i inwestycji produkcyjnych i logistycznych od korporacji amerykańskich i europejskich, które zmniejszają swoje zaangażowanie w Azji lub po prostu szukają kooperantów bliższych geograficznie, kulturowo, politycznie?

redaktor naczelny www.businessdialog.pl
Szefowa Klub Dyrektorów Finansowych "Dialog"

Autor i menedżer Digital Finance Excellence
Współzarządzający Klubem Dyrektorów Finansowych "Dialog",

Post Covid Supply Chain - szanse, zagrożenia, optymalizacja kosztów, czy nowe ryzyka

15.00 - 15.10

Przerwa techniczna

DYSKUSJE ROUNDTABLES

15.10 - 16.10

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości ze świata cybersecurity w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

Na Financial Controlling Forum będą one realizowane jako wideospotkania w podgrupach.

Tematy dyskusji będą sukcesywnie uzupełniane.

Budżet i prognoza jako niezbędne narzędzie w strategii biznesowej

Czy budżet/prognoza jest niezbędnym narzędziem, być może nawet kluczowym we wsparciu ustalania strategii biznesu? Jak bardzo powinny być elastyczne budżety w czasach niepewności? Jaki okres powinny obejmować? Czy budżety wieloletnie to już przeżytek? Z jakimi ograniczeniami musi się borykać właściciel procesu budżetowego? Jakiego wsparcia potrzebują właściciele procesu budżetowego aby sprostać oczekiwaniom Zarządu? Postaramy się przedyskutować powyższe zagadnienia jak i wiele innych - oraz wymienimy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie.

Group Financial Controller
Atlas Management Company

Benchmarking jako technika poprawy kosztów działalności

Czy benchmarking jest techniką znaną i używaną w Państwa organizacji? Czy jest używany cyklicznie czy raczej na zasadzie ad-hoc? Jakie trudności kontrolerzy mogą napotkać na tej drodze i jak sobie z nimi radzić? Czym powinien być dobry benchmarking i jakie są warunki sukcesu?

Dyrektor Finansowy Globalnej Linii Produktowej
Autoliv Inc.

Jak być controllerem w zdalnej organizacji?

Członek Zarządu, dyrektor finansowy
ENERIS Paliwa

Gdzie szukać możliwości rozwoju kompetencji?

16.10 - 16.30

Formalne zakończenie konferencji i zaproszenie do wymiany myśli i doświadczeń

W tej części zapraszamy ponownie wszystkich do aktywnego udziału. Moderatorów roundtables poprosimy o krótkie podsumowanie dyskusji w pokojach, a później wszystkich do otwartej dyskusji na temat zagadnień podejmowanych podczas konferencji.

Financial Controlling Forum

11 marca 2021 r.
Warszawa
www.fcforum.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

Kontakt

Anna Kovalenko
tel: + 48 22 266 09 58
m: +48 570 611 811
e: anna.kovalenko@evention.pl

© 2020 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.